Referans fiyatı nedir? (Ekonomi)

(Reference price) Gösterge fiyatı da denir. Avrupa Topluluğu ile ilgili bir uygulamadır. Topluluğun üçüncü ülkelere karşı uyguladığı fark giderici vergi miktarının belirlenmesi için esas alman fiyattır. Bu fiyatlar üçüncü ülkelerden anormal fiyatlarla yapılan tekliflerin Topluluk’ta doğurabileceği fiyat dalgalanmalarını önlemek üzere, yıllık olarak önceden saptanırlar.

Son eklenenler

say